Coaching & Supervisie

In het kennismakingsgesprek onderzoeken we wat de kern van uw vraag is en welke benadering daar het beste bij zou passen: coaching of supervisie.

Of het nu om coaching gaat of om supervisie, we geven in elk geval aandacht aan uw bagage: welke ervaringen in leven en beroep hebben u sterker gemaakt en welke hebben geleid tot kwetsbaarheid of disbalans? Uit welke krachtbronnen kunt u putten rondom de vraag die u nu bezig houdt? En wat vraagt nog aandacht?

Bij coaching gaat het om een welomschreven doel waarbij we samen kijken naar wat helpt en wat hindert, en ik u stimuleer om stappen te zetten richting het doel waar u naar toe wilt werken.

Bij supervisie ligt het accent meer op zelfreflectie en het ontdekken van zich herhalende patronen. U werkt hier aan door middel van een schriftelijke voorbereiding voor elke sessie en een reflectieverslag nadien. De inzichten die u hiermee opdoet  kunnen leiden tot de behoefte om zaken anders aan te pakken, of keuzes te maken voor de toekomst.