Opleiding en specialismen

Ik heb mijn opleiding tot supervisor gevolgd bij het Nederlands Huisarts Genootschap. Speciaal heb ik mij verdiept in interculturele aspecten en werken met supervisanten die Nederlands niet als eerste taal hebben.

Opgeleid als psycholoog heb ik 17 jaar lang ervaring op gedaan als docent aan de huisartsopleiding Nijmegen. Daardoor heb ik – zij het als buitenstaander – een goed beeld van het vak. De kerntaak van mijn werk aan de huisartsenopleiding was het bijdragen aan de competentie Professioneel Handelen. Dat deed ik als docent/groepsbegeleider; als vakdocent (oa interculturele aspecten van huisartsenzorg, conflicthantering, genderspecifieke aspecten van huisartsenzorg). Ik was coördinator van de 4-daagse intensieve training Persoon en Beroep en verzorgde zelf trainingen. Gaf supervisie aan huisartsen in opleiding en huisartsopleiders. Ook begeleidde ik een intervisiegroep van gynaecologen in opleiding.

Ook na mijn afscheid van de huisartsopleiding in 2013 bleef ik als supervisor en trainer persoon en beroep betrokken bij de professionele ontwikkeling van huisartsen in opleiding en huisartsopleiders. Daarnaast begeleid ik enkele langlopende intervisiegroepen van huisartsen, van recent afgestudeerde waarnemende dokters tot ervaren praktijkhouders. Soms ontstaat er in een groep de behoefte om een bepaald thema wat verder uit te diepen. Samen met een van de deelnemers organiseer ik dan een dagvullend programma. De ervaring is dat dit een boost geeft aan de onderlinge verbinding en het intervisieproces.

In de afgelopen jaren hebben artsen met verschillende specialismen hun weg naar mij gevonden voor individuele coaching of supervisie. Denk aan cardiologie, oncologie, geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, anesthesiologie, en huisartsgeneeskunde. Ook niet-medische zorgverleners heb ik begeleid, zoals een geestelijk verzorgende en een maatschappelijk werker.

Een enkele maal word ik gevraagd voor het bijdragen aan teamontwikkeling: een training feedback geven en ontvangen, omgaan met conflicten.

Ik voed mijn eigen professionele deskundigheid en inspiratie door nascholing en intervisie. Nu en dan meng ik mij in een actueel debat.

Voor privacy-gevoelige informatie maak ik gebruik van ZIVVER, een beveiligde e-mailverbinding. Zie ook privacyverklaring.

Wanneer u ontevreden bent, stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Wanneer ik op de hoogte ben van uw onvrede, dan kan ik proberen het op te lossen. Zie ook Klachtenregeling. Is dit lastig voor u of komt u er met mij niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg