Kosten, aanmelden, contact

Kosten

Mijn  tarief bedraagt € 100 per uur.

In sommige gevallen wordt een coachingstraject vergoed door de werkgever of de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij maken dan vooraf duidelijke afspraken over of en zo ja welke informatie wordt gedeeld met werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit leggen we schriftelijk vast.

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op, telefonisch of per e-mail. Dan kunnen we overleggen over uw vraag en onderzoeken of ik een passend aanbod voor u heb.

Op dit moment heb ik geen ruimte voor het begeleiden van intervisiegroepen.

Contactgegevens

Lies Bruggeman
Koninginnelaan 40
6542 ZT Nijmegen

KvK 09201508

(024) 324 18 38