Coach voor medici

Werken als arts kan veel voldoening geven, maar vraagt ook veel. Empathie voor de patiënt in balans houden met zorg voor uzelf. Aansluiten bij de hulpvraag maar ook trouw zijn aan uw eigen waarden. Keuzes maken in het krachtenveld van de alsmaar uitbreidende taken die op u afkomen.

Ik werk met veel plezier als coach voor medici (huisartsen en andere medisch specialisten). Ook ben ik beschikbaar voor zorgverleners met een niet-medische achtergrond. Mogelijkheden zijn: individuele coaching, supervisie (individueel of in een kleine groep) of begeleide intervisie.

Ik ben een actieve en betrokken coach. Uitnodigend en open voor hetgeen u aandraagt aan vragen en dilemma's; stimulerend en stevig als het gaat om het proces. Ik beschik over een ruim repertoire aan methodieken, van beschouwend tot ervarend en experimenterend. Uit deze bron kan ik putten om aansluiting te vinden bij uw persoonlijke stijl en culturele achtergrond en u manieren aanreiken om uw vraag vanuit nieuwe invalshoeken te onderzoeken. Mijn werk is geslaagd als u de vrijheid voelt om een keuze te maken die bij u past, en die recht doet aan de realiteit van uw beroep.